Validering på gymnasienivå

Systemet utgår från Läroplanen för vuxenutbildningen

Validering av dina yrkeserfarenheter studier etc, mäts mot Skolverkets Ämnes- och kursplaner.

 

Denna site är en utveckling av den del av ValiWeb som sedan 2005 arbetat med validering av blivande yrkeslärare.
Inom denna validering har vi verkat i samarbete med de nationella branscherna och med hälften av landets lärosäten som erbjudit yrkeslärarutbildning.

Vi utför 800 kompletta yrkeslärarvalideringar årligen.